Noodverlichting - Onderhoud en controle

Noodverlichting armaturen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op goede werking door Tempo Brandbeveiliging of een door hen aangesteld deskundig persoon. (de deskundige)

-Continue brandende armaturen. Jaarlijks brandende lamp vervangen door de niet brandende lamp(doorschuif systeem).

-Niet brandende positie uitrusten met nieuwe lamp.

-Oude lamp afvoeren ( chem. Afval)

-Armaturen controleren op juiste werking door stroomuitval of simulatie daarvan.

-Bij onvoldoende opbrengst van lamp deze vervangen door een nieuwe.

-Accu pack meten in belaste en onbelaste toestand.

-Accu pack vervangen bij 70% rendement of minder of iedere 5 jaren.

De eigenaar van installatie dient zich te verzekeren van het bezit van een Status rapport waaruit de controle en toestand blijkt. Dit rapport wordt verstrekt door de deskundige.

Opzet:

De opzet van controle noodverlichting is het verkrijgen van een zo groot mogelijke zekerheid tot functioneren volgens de daarvoor gestelde (NeN) normen.

Doel:

Na de controle zal het betreffende armatuur, na goedkeur, werken zoals bedoeld door de constructeur. Na afkeur, zal opgave volgen tot reparatie of vervanging.

Werkwijze bij de controle:

-Bij continue brandende armaturen vervangen van de brandende buis. Dit kan een 1 of een meer buis armatuur betreffen.

-Indien TL buizen kenmerken van slijtage tonen, zullen deze vervangen moeten worden.

-Accu spanning wordt gemeten belast en onbelast. Dit om de status van de accu te bepalen.

-Lood Accu's worden iedere 2 jaar vervangen

-Nicad / Lithium-Ion Accu's worden iedere 5 jaar vervangen

-Alle accu's worden vervangen indien meting aantoont dat capaciteit minder wordt of de accu defect is.

-Registratie van alle relevante gegevens van armatuur, zoals merk type leeftijd leeftijd accu en locatie.

-Voor alle handelingen / reparatie met uitzondering van de controle zelf en vervangen van een lamp, is toestemming van de eigenaar nodig.

-Alle afwijkingen worden aan eigenaar aangeboden / gerapporteerd.

-Door leeftijd van het armatuur is het mogelijk dat kunststof "bros" wordt.

-Het kan zijn dat belangrijke onderdelen niet meer naar behoren functioneren.

-In deze gevallen zullen wij adviseren het armatuur te vervangen.

-Een gemiddelde levensduur van een armatuur is 20 jr.

Relevante normatieve verwijzingen

NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek

NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtweg aanduiding

NEN-EN 50172 - Noodverlichting's systemen voor vluchtwegen

NEN 1010 - Veiligheidsbesluit voor laagspanning's installaties

ISSO publicatie 79 - Inspectie en onderhoud van noodverlichting's installatie

Algemeen:

Wij administreren onze bevindingen en locaties in een databank. U kunt hiervan een kopie aanvragen.