Brand Meld Installatie - onderhoud en controle

Wij leveren en installeren en onderhouden Brandmeld /Ontruim installaties conform de daarvoor geldende Normen.

Brandmeld / Ontruim Installaties dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op goede werking door Tempo Brandbeveiliging of een door hen aangesteld deskundig persoon (de deskundige =DP). Ook door de beheerder /eigenaar van de Brandmeld installatie moeten taken worden uitgevoerd. Hiervoor moet binnen het bedrijf een deskundige aanwezig zijn (opgeleid persoon =OP). De OP heeft voldoende kennis van de Brandmeld Installatie om deze te kunnen bedienen en weet van de te volgen procedures.

De OP heeft de volgende taken;

1) Minimaal 1x per maand visuele controle van de installatie, het brandweer paneel en de nevenpanelen, functionele controle van de doormelding van de brandalarm, functionele controle van de doormelding van de storingsmelding.

2) Het vastleggen van zijn / haar bevindingen in het logboek.

Minimaal 1x per 4 maanden moeten de volgende taken worden uitgevoerd;

1) Visuele controle of alle hand-brandmelders goed bereikbaar zijn, visuele controle van de noodzakelijke vrije ruimte rondom automatische melders; visuele controle of alle melders naar behoren kunnen functioneren - vaststellen of zich veranderingen hebben voorgedaan, ruimtegebrek, inrichting, ventilatiesysteem en of bouwkundige constructie; controle m.b.t. actueel zijn van de alarm-organisatie plan, bediening voorschriften, installatie plattegronden, blokschema, functie matrix, etc.;- functionele controle van de meld functie van elke melder groep.

2) Het vastleggen van zijn / haar bevindingen in het logboek.