Droge blusleidingen - onderhoud en controle

Een droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw

Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer.

Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten.

Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd.

Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden.

Tempo Brandbeveiliging verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse afpersing van de droge blusleiding. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt u een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat als alles is goedgekeurd.