Controle 1 x per 2 jaar ? - onderhoud en controle

U wilt graag het onderhoud van uw draagbare blusmiddelen om het jaar uitgevoerd hebben?

U loop hierdoor een verhoogd risico op problemen na een controle of calamiteit. Graag informeren wij u over de eventuele gevolgen voor u als ondernemer. Belangrijk te weten is dat dit twee jaarlijks onderhoud volgens gemeente/overheid uitsluitend op draagbare blusmiddelen geldt. Slanghaspels, noodverlichting, EHBO voorzieningen en andere middelen welke tot brandbeveiliging dienen vallen NIET onder deze regeling.

Waaraan dient u te voldoen:

In Nederland zijn vele wetten en voorschriften welke betrekking hebben tot één onderwerp, een bekend voorbeeld hiervan is een vloer in een restaurantkeuken welke moet voldoen aan hygiënische voorschriften. Echter is een dergelijke vloer glad en is de kans op uitglijden groot... om die reden keurt de ARBO dergelijke situaties weer af. De restauranthouder is echter verlicht om aan beide wetten te voldoen en is daar ook eindverantwoordelijk voor. Dit geld in de brandbeveiliging ook, u heeft te maken met gemeente (overheid), verzekeraar, ARBO, Milieu en bouwbesluit. U kunt door de omvang aan regels nauwelijks volledig op de hoogte zijn hoe het precies wel of niet moet…uw grootste probleem is dat u echter wel aan al deze wetten en voorschriften moet voldoen. Als uw verzekeraar bijvoorbeeld zegt dat onderhoud van de blusmiddelen niet meer nodig is moet u die goedkeur ook van de andere instanties hebben, u heeft namelijk de plicht om aan alle “voorschriften” te voldoen. Heeft u personeel dan zal de ARBO onderhoud verplichten. Bevindt het pand zich opgesloten tussen andere panden dan zal de overheid er ook een stokje voor steken i.v.m. gevaar voor omgeving. Enz. Enz.

Toch 2 jaarlijks onderhoud?

Nu denkt u waarschijnlijk…ach, de kans dat bij ons wat gebeurd is zo klein, dat risico willen wij wel lopen. Waar u zich als ondernemer goed bewust van moet zijn is dat de overheid en uw verzekeraar de “gebruiker” van het pand veel meer verantwoording heeft toegeschoven als het gaat om veiligheid. Voorheen werd door een verzekeraar nog wel eens door de vingers gekeken omdat een klant behouden diende te worden. Na de “verschuiving van de verantwoording” wordt ervan uit gegaan dat de ondernemen er alles aan gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. Bij de verzekeraar wordt over “het Nieuwe Brandregres” gesproken, dit zijn schriftelijke afspraken tussen verzekeraars. In praktijk betekend dit dat u qua “eigen verantwoordelijkheid” bij iedere verzekeraar hetzelfde behandeld wordt. Verzekeraars kennen eigen specialisten welke uitsluitend onderzoeken hoe zij onder een schadevergoeding uit kunnen komen, degene waarbij afwijkingen geconstateerd worden kunnen sancties tegemoet zien. Is een brand of calamiteit groot genoeg geweest en worden er afwijkingen geconstateerd dan blijkt dit in de praktijk regelmatig tot faillissement te leiden domweg omdat er geen of een klein deel van de schade vergoed wordt. Dit risico staat voor een ondernemer niet in verhouding tot de kostenbesparing die twee jaarlijks onderhoud aan de blusmiddelen met zich meebrengt.

Kostenbesparing:

Buiten het hierboven genoemde risico verwacht u een flinke kostenbesparing, in de praktijk zal deze echter tegenvallen. Een voorbeeld hierin zijn schuimblussers. De inhoud heeft een levensduur van 5 jaar, hervullen in het 6e jaar betekend dat het toestel een jaar lang niet goed is geweest en dit mag sowieso niet. (ideale omstandigheden voor sancties verzekeraar) Dit betekend in praktijk dat een hervulling het 4de jaar uitgevoerd moet gaan worden, qua hervulkosten gaat u dus 1/5e deel (20%) meer betalen. Uiteraard kunnen wij u het 5e jaar bezoeken om de hervulling(en) in orde te maken, dit brengt mogelijke voorrijdkosten met zich mee. Wat men ook nogal eens vergeet; de gebruiker dient de blustoestellen in het jaar dat wij niet komen zelf na te lopen om te zien of de blusmiddelen ongebruikt en op de juiste locatie aanwezig zijn. U dient dit vast te leggen in het logboek! U moet dus zelf meer tijd gaan steken in het welzijn van uw apparatuur.

Garantie:

Daarnaast zijn garanties vanuit de producent zo zijn opgesteld dat garantie vervalt als niet voldaan wordt aan de eisen genoemd in de onderhoudsvoorschriften...en die voorschriften eisen jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon/bedrijf. Op dit moment bestaan er op de Nederlandse markt nog geen toestellen welke eens in de twee jaar onderhouden mogen worden!

Onderhoudsbedrijf:

REOB gecertificeerde onderhoudsbedrijven dienen onderhoud uit te voeren volgens de onderhoudsspecificaties van producent, dit betekend dat wij onderhoud aan mobiele blusmiddelen jaarlijks uit moeten voeren. Als u toch kiest voor twee jaarlijks onderhoud dient u ervan op de hoogte te zijn dat REOB gecertificeerde onderhoudsbedrijven zoals wij de onderhoudsetiketten altijd maar voor één jaar mogen inknippen. Bij een steekproefinspectie kunnen wij om deze reden onze certificering kwijtraken. In Nederland zijn nog geen officiële blusmiddelen aanwezig welke volgens de onderhoudsinstructie twee jaarlijks gekeurd mag worden!

Wij hopen u hiermee een voldoende duidelijk beeld te hebben geschetst van uw verplichtingen. Wellicht heeft u na het lezen van deze tekst toch twijfel gekregen of de beoogde besparing wel tot verhouding staat tot het risico.